Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obtinute la selectia dosarelor pentru concursul de ocupare a functiei publice de excutie temporar vacanta, consilier grad profesional asistent, din cadrul compartimentului Monitorizare proiecte, din data de 10.09.2019 proba scrisa.

Descarcare document - rezultate_selectie_dosare_04.09.2019.pdf