Faza de implementare a proiectului “Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0”, finanțat de Interreg Europe s-a incheiat in luna iulie 2022, iar rezultatul acestei etape s-a concretizat în planul de acțiune elaborat de către OIR PECU București- Ilfov și aprobat de către Comisia Europeană, urmând să fie monitorizat în cea de-a doua fază a proiectului, in perioada august 2022 – iulie 2023.

Planul de actiune propus urmărește obiectivul general de a creste nivelul de  conștientizare asupra necesitatii domeniilor tehnologice specifice I4.0 în IMM-uri, pregătirea și implementarea transformării digitale în consecință.

Pe baza schimbului de experiență dintre partenerii 40Ready, o serie de experiențe de succes în abordarea dezvoltării competențelor digitale și a sprijinirii proceselor de transformare digitală au fost prezentate părților interesate regionale.

Prin intermediul acestui proiect a fost imbunatatit „Ghidul solicitantului – Condiții specifice” pentru apelul „ Programul Competențe digitale pentru angajații IMM-urilor” POCU/860/3/12.

Despre capitolele care au fost îmbunătățite, precum și detalii pe larg despre planul de acțiune, găsiți accesand materialul de mai jos:

40Ready_ActionPlan_OIRBI_def