Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, anunță actualizarea documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Modificările vizează următoarele:

1. Exceptarea de la regula distribuirii bugetului intre parteneri in cazul parteneriatului format exclusiv din institutii publice;
2. Modificarea contractului de finantare in sensul eliminarii obligativitatii Dezangajarii pentru cheltuielile aferente achizitiilor publice.

Modificarea contractelor de finantare aflate in implementare se va putea acum face printr-o simpla solicitare. Instrucțiunea cu modelul de solitare va fi publicată în termen de 3 zile.

Sursa mfe.gov.ro