Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Instrucțiunea nr. 4 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014–2020.

Măsurile includ:

  • obligativitatea beneficiarilor, partenerilor și a organismelor intermediare de a respecta dispozițiile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și cele ale tuturor autorităților publice implicate în gestionarea riscului de răspândire a infecției cu COVID-19;
  • permisiunea lucrului la distanță, dacă infrastructura permite acest lucru;
  • comunicarea la distanță dintre beneficiari/ parteneri și Organismele Intermediare;
  • modalitatea de recuperare a întârzierilor acumulate în această perioadă.

sursa mfe.gov.ro