Ministerul Fondurilor Europene pune la dispozitia utilizatorilor „Manualul Beneficiarului POCU” într-o formă mai ușor accesibilă, acesta fiind integrat într-o secțiune a site-ului MFE și anume: http://mfe.gov.ro/pocu/.

Manualul Beneficiarului POCU este un ghid util în timpul procesului de implementare a proiectelor finanțate. Acesta oferă informații practice cu privire la implementarea proiectului, monitorizarea și raportarea față de Autoritatea de Management/ Organismele Intermediare, perioada de sustenabilitate, formatul cererilor de rambursare/ rapoartele de monitorizare, termenele de transmitere a acestora către AM/ OI POCU, modificarea contractului de finanțare etc.

Pentru a facilita accesul utilizatorilor la conținutul Manualului on-line, toate modificările aduse acestuia vor fi evidențiate astfel încât utilizatorii să poată identifica mai ușor viitoarele schimbări. De asemenea, are integrat un motor de căutare care permite identificarea rapidă a informațiilor dorite.

Reamintim că „Manualul Beneficiarului POCU” este un ghid care nu înlocuiește prevederile contractuale sau legale în vigoare.

Sursa mfe.gov.ro