Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Generale aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027.

Sursa mfe.gov.ro