Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 publică Instrucțiunea nr. 1/23.02.2024 privind transmiterea în MySMIS2021/SMIS2021+ a documentelor aferente proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027

Sursa mfe.gov.ro