Titlul proiectului: Achiziţionarea de mobilier pentru birourile de management ale OIR POSDRU Bucureşti Ilfov – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU.

Valoarea eligibilă a proiectului – 56826,91 lei Din care: – contribuţie UE: 42620,18 lei; – contribuţie beneficiar: 14206,73 lei.

Obiectivul general: sprijinirea OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate în domeniul managementului şi implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul specific: îmbunătăţirea capacităţii logistice a OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov prin achiziţionarea de mobilier pentru birourile de management, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Perioada de implementare: 08.08.2013 – 07.11.2013.

Rezultate: − Organismul Intermediar Regional pentru OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale; − Condiţii logistice corespunzătoare asigurate pentru funcţionarea OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov.

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov.