Titlul proiectului: „Asistenţă tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducererea datelor în SMIS” – proiect cofinantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

Valoarea eligibila a proiectului – 630,000.00 lei; Din care: – contribuţie UE: 472,500.00 lei; – contribuţie beneficiar: 157,500.00 lei;

Obiectivul general: a îmbunătăţi activitatea instituţiei, prin externalizarea serviciilor de introducere de date în Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR).

Obiectivul specific: externalizarea activităţii de introducere a informaţiilor în Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR).

Perioada de implementare: 03.02.2014 – 02.04.2015

Rezultate: Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucureşti-Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale;

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.