Titlul proiectului: „Achizitie prin leasing a 2 autoturisme pentru activitatea OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov” – proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/17

Axa Prioritară 7- Asistentă tehnică Domeniul major de interventie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

Valoarea eligibilă a proiectului – 137,102.36 lei Din care: – contributie UE: 102,826.77 lei; – contributie beneficiar: 34,275.59 lei;

Obiectivul general: întărirea capacitătii administrative a OIR POSDRU BI în domeniul său de activitate

Obiectivul specific: asigurarea conditiilor corespunzătoare pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul proiectelor finantate prin POSDRU, gestionate de catre OIR POSDRU BI, prin achizitia a doua autoturisme.

Perioada de implementare: 13.02.2014 – 12.12.2015

Rezultate:  Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucuresti Ilfov sprijinit in eficientizarea activitatii sale;  Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Beneficiari directi/grupuri tintă: Grupul tinta direct al proiectului este format din 48 de angajati din cadrul OIR BI din care 2 persoane cu functii de conducere. Aditional, proiectul se adresează indirect, tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor furnizate de OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.