Titlul proiectului: Sprijin logistic acordat OIR POSDRU Bucureşti Ilfov – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU.

Valoarea eligibilă a proiectului – 161200 lei. Din care: – contribuţie UE: 120900 lei; – contribuţie beneficiar: 40300 lei

Obiectivul general: sprijinirea OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov pentru indeplinirea atribuţiilor delegate în domeniul managementului şi implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul specific: îmbunătăţirea capacităţii logistice a OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov prin achiziţionarea de materiale consumabile pentru copiatoare, multifuncţionale şi imprimante, a hârtiei necesare pentru imprimare şi copiere precum şi a produselor de papetărie, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Perioada de implementare: 08.08.2013 – 07.11.2013.

Rezultate: − Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale; − Condiţii logistice corespunzătoare asigurate pentru funcţionarea OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov; − Tonere achiziţionate, necesare bunei funcţionări a OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov; − Hîrtie de tip format A 4, 80g/mp, 500 coli/top, pentru imprimarea şi copierea documentelor achiziţionate; − Produse de papetărie achiziţionate necesare bunei funcţionări a activităţii OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov .

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov.