Titlul proiectului:“ Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Domeniul major de intervenţie: 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

Valoarea eligibila a proiectului – 150,147.76 lei; Din care: – contribuţie UE: 112,610.82 lei; – contribuţie beneficiar: 37,536.94 lei;

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la acordarea de suport tehnic oferit Organismelor intermediare in efectuarea unor verificari de management adecvate, prin asigurarea de experti externi care sa vina in sprijinul institutiei in efectuarea activitatilor de verificare la fata locului a proiectelor multiple implementate de acelasi beneficiar/partener. In cazul proiectelor multiple, verificarile efectuate vor avea ca principal obiectiv analiza cheltuielilor de tip FEDR si cheltuielile efectuate cu salariile expertilor angajati simultan in mai multe proiecte.

Perioada de implementare: 18.03.2015 – 17.12.2015

Rezultate:

  • organism intermediar sprijinit in implementarea activității de verificare a realitatii activitatilor relevante desfasurate in cadrul proiectelor POSDRU, activitati la care participa persoane din grupul tinta;
  • vizite speciale pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE efectuate cu sprijinul expertilor externi, coordonati de un reprezentant al organismelor intermediare;

Beneficiari direcți/grupuri țintă: Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt funcționarii publici din cadrul Organismului intermediar, cu atribuții in efectuarea vizitelor de verificare la fata locului a proiectelor POSDRU.