Titlul proiectului: Achiziţia de cărţi, abonamente online şi reviste de specialitate necesare activităţii OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU.

Valoarea eligibilă a proiectului – 35000 lei; Din care: – contribuţie UE: 26250 lei; – contribuţie beneficiar: 8750 lei.

Obiectivul general: îmbunătăţirea procesului de informare şi suport pentru personalul OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov, în vederea promovării şi sprijinirii sustenabilităţii proiectelor cofinanţate din fonduri structurale.

Obiectivul specific: asigurarea informării personalului OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov prin achiziţia, de cărţi, abonamente online, reviste de specialitate în domeniul juridic şi alte domenii aferente gestionarii proiectelor şi a suportului tehnic aferent derulării contractelor privind resursele umane.

Perioada de implementare: 08.08.2013 – 07.11.2013.

Rezultate: − OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale; − Acces la publicaţii relevante (cărţi, abonamente online, reviste de specialitate în domeniul juridic şi alte domenii aferente gestionării proiectelor), necesare bunei funcţionări a activităţii OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov.

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov.