Titlul proiectului: Servicii de transport si de cazare necesare OIR POSDRU Bucuresti Ilfov – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

Valoarea eligibila a proiectului – 369600 lei; Din care: – contribuţie UE: 277200 lei; – contribuţie beneficiar: 92400 lei;

Obiectivul general: sprijinirea OIR POSDRU Bucuresti Ilfov pentru indeplinirea atributiilor delegate in domeniul managementului si implementării Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul specific: consta in imbunatatirea capacitatii logistice a institututiei de a asigura derularea corespunzatoare a functiilor delegate in domeniul monitorizarii, controlului si evaluarii (ex ante, pe parcurs, ex-post) proiectelor prin asigurarea serviciilor de cazare si transport.

Perioada de implementare: 06.09.2013 – 05.08.2015

Rezultate: – Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucureşti-Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale; – Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.