Titlul proiectului: „Asistentă tehnică pentru activitatea de contractare a proiectelor” – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU.

Valoarea eligibilă a proiectului – 132.500,45 lei; Din care: – contribuţie UE: 99.375,34 lei; – contribuţie beneficiar: 33.125,11 lei;

Obiectivul general: obiectivul general al acestui contract este de a contribui la implementarea la un nivel ridicat de calitate, eficienţă şi transparenţă a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum şi la optimizarea activităţii de contractare proiecte din cadrul OIR POSDRU Bucureşti Ilfov.

Obiectivul specific: obiectivul specific al prezentului contract îl reprezintă acordarea de asistenţă tehnică OIR POSDRU BI pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii de contractare a proiectelor.

Perioada de implementare: 10.09.2013 – 09.03.2014.

Rezultate: – Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucureşti-Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale; – Proiecte cofinantate prin POSDRU, DMI 5.1, 5.2, 6.2, 6.3 contractate conform procedurii operaţionale cu ajutorul unui consultant extern;

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă: Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt reprezentaţi de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU regiunea Bucureşti Ilfov.