Titlul proiectului: „Achizitie de servicii de curătenie birouri sediu OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov” – proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Axa Prioritară 7- Asistentă tehnică Domeniul major de interventie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU.

Valoarea eligibilă a proiectului – 60264 lei; Din care: – contributie UE: 45198.00 lei; – contributie beneficiar: 15066.00 lei;

Obiectivul general: obiectivul general al acestui contract mentinerea celor mai bune conditii de igienă şi curătenie în spatiile în care angajatii OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov îşi desfăşoară activitatea.

Obiectivul specific: al proiectului constă în asigurarea angajatilor OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov de toată gama de servicii de curătenie, alături de serviciile conexe ce implică o asemenea activitate precum produse consumabile de igienă, sisteme de dozare sau uscătoare de mâini, sisteme de purificare a aerului, produse de curătenie şi tratamente pentru mentinerea cât mai îndelungată a birourilor. Toate aceste servicii vor fi efectuate în conformitate cu certificările din domeniu, respectând mediul înconjurător.

Perioada de implementare: 12.11.2013 – 11.07.2015

Rezultate: În urma implementării acestui proiect se va mentine cadrului igienic din sediul OIR POSDRU Regiunea BI.

Beneficiari directi/grupuri tintă: Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt reprezentati de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.