TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin logistic acordat OIR POSDRU Bucuresti Ilfov

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Domeniul major de intervenţie: 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

 Valoarea eligibila a proiectului  120.167,16 lei;

Din care:
– contribuţie UE: 90.125,37 lei;
– contribuţie beneficiar: 30.041,79 lei;

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sprijinirea OIR POSDRU Bucuresti Ilfov pentru indeplinirea atributiilor delegate in domeniul managementului si implementării Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii logistice a OIR POSDRU Bucuresti Ilfov prin achizitionarea de materiale consumabile pentru copiatoare, multifunctionale si imprimante, a hartiei necesare pentru imprimare si copiere precum si a produselor de papetarie, în vederea asigurării conditiilor optime pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul managementului si implementării POSDRU 2007 – 2013.

Perioada de implementare: 10.07.2015 – 09.10.2015

Rezultate:

  • Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucuresti Ilfov sprijinit in eficientizarea activitatii sale;
  • Conditii logistice corespunzatoare asigurate pentru functionarea OIR POSDRU Bucuresti Ilfov
  • Tonere achizitionate, necesare bunei functionari a OIR POSDRU BI
  • Hîrtie de tip format A4 şi hârtie de tip format A3 pentru imprimarea si copierea documentelor achizitionata
  • Produse de papetarie achizitionate necesare bunei functionari a activitatii OIR POSDRU BI.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt reprezentati de personalul din cadrul compartimentelor OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.