TITLUL PROIECTULUI: “Asistenţă tehnică managerială pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcţiei de management instituţional şi pentru activităţi de secretariat, la nivelul Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Domeniul major de intervenţie: 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

Valoarea eligibila a proiectului  60.480,00 lei;
Din care:

– contribuţie UE: 45.360,00 lei;
– contribuţie beneficiar: 15.120,00 lei;

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al acestui proiect este de a contribui la implementarea la un nivel ridicat de calitate, eficienţă şi transparenţă a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, precum şi la optimizarea activităţii din cadrul Organismului intermediar.

Obiectivul specific al prezentului proiect constă în acordarea de asistenţă tehnică managerială oferită conducerii Organismului intermediar, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcţiei de management instituţional şi pentru desfăşurarea activităţii de secretariat, astfel încât să fie atinse obiectivele organizationale propuse.

Perioada de implementare: 10.07.2015 – 09.12.2015

Rezultate:

  • director executiv şi director executiv adjunct sprijiniţi în îndeplinirea eficientă a funcţiei de management instituţional;
  • organism intermediar sprijinit în implementarea activităţii de secretariat;

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt reprezentaţii legali ai OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, precum şi funcţionarii cu atribuţii de secretariat din instituţie.