Titlul proiectului: „Creşterea gradului de promovare a OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov” – proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/15

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.2 Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU

Valoarea eligibilă a proiectului – 150,412.00 lei Din care: – contributie UE: 112,809.00 lei; – contributie beneficiar: 37,603.00 lei;

Obiectivul general: promovarea obiectivelor si operatiunilor POS DRU si în Regiunea Bucureşti-Ilfov, ca urmare a interactiunii institutiei cu diverse organizatii din mediul privat şi public.

Obiectivul specific: Obiectivul specific al proiectului este de a crea legături noi şi de a eficientiza activitătile de informare şi publicitate din cadrul Planului de Comunicare în diversele participări ale angajatilor OIPOSDRU BI la seminarii, deplasări interne sau misiuni de control, cu ajutorul produselor de promovare.

Perioada de implementare: 13.02.2014 – 12.07.2014

Rezultate:  Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucureşti – Ilfov sprijinit în eficientizarea activitătii sale;  Reprezentare adecvata a activitătii OI POSDRU BI;  Îndeplinirea recomandărilor din Planul de comunicare.

Beneficiari directi/grupuri tintă: Grupul tinta direct al proiectului este format din 48 de angajati din cadrul OIR BI din care 2 persoane cu functii de conducere. Aditional, proiectul se adresează indirect, tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor furnizate de OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.