Titlul proiectului: „Servicii de asigurare personal birou help-desk pentru OIR POSDRU BI in vederea sprijinirii activitatii de informare a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari ”– proiect cofinantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.2 Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU

Valoarea eligibila a proiectului – 272,160.00 lei; Din care: – contribuţie UE: 204,120.00 lei; – contribuţie beneficiar: 68,040.00 lei

Obiectivul general: Obiectivul proiectului este de a contribui la promovarea obiectivelor si operatiunilor POS DRU si a interventiilor Fondului Social European în randul beneficiarilor actuali si potentiali ai proiectelor din portofoliul OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov

Obiectivul specific: Obiectivul specific al prezentului contract îl reprezintă – asigurarea de personal birou in vederea sprijinirii activitatii de informare a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari. Perioada de implementare: 24.04.2014 – 23.08.2015

Rezultate:  Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU BucureştiIlfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale;  Rapoarte de monitorizare a activităţii lunare, trimestriale şi anuale elaborate.  Registrul de tip help desk actualizat lunar şi centralizat trimestrial, semestrial şi anual.  Răspunsuri la solicitările potenţialilor beneficiari/ beneficiari/publicul larg, elaborate.  Lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri pentru beneficiari, respectiv pentru potenţiali beneficiari şi publicul larg, elaborate (lunar).

Beneficiari direcţi/grupuri ţintă:  Personalul OIR POSDRU BI;  Categoriile de beneficiari eligibili POS DRU;  Grupurile tintă din POS DRU;  Publicul larg