Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Domeniul major de intervenţie: 7.2 – Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU

TITLUL PROIECTULUI: “ Continuarea asistenţei tehnice acordata OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov  pentru activitatea de informare a beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari – servicii de asigurare personal birou help-desk”

Valoarea eligibila a proiectului – 90.720,00 lei;

Din care:

 • contribuţie UE: 68.040,00 lei;
 • contribuţie beneficiar: 22.680,00 lei;

Obiectivele proiectului:

Obiectivul proiectului este de a contribui la promovarea obiectivelor si operatiunilor POS DRU si a interventiilor Fondului Social European în randul beneficiarilor actuali si potentiali ai proiectelor din portofoliul OIR POSDRU BI.

Obiectivul specific al prezentului contract îl reprezintă –continuarea asistentei tehnice acordate institutiei prin asigurarea de personal birou in vederea sprijinirii activitatii de informare a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari.

Perioada de implementare: 01.06.2015 – 31.12.2015

Rezultate:

 • Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucureşti-Ilfov sprijinit în eficientizarea activităţii sale;
 • Rapoarte de monitorizare a activităţii lunare, trimestriale şi anuale elaborate.
 • Registrul de tip help desk actualizat lunar şi centralizat trimestrial, semestrial şi anual.
 • Răspunsuri la solicitările potenţialilor beneficiari/ beneficiari/publicul larg, elaborate.
 • Lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri pentru beneficiari, respectiv pentru potenţiali beneficiari şi publicul larg, elaborate (lunar).

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

 • Personalul OIR POSDRU BI;
 • Categoriile de beneficiari eligibili POS DRU;
 • Grupurile tintă din POS DRU;
 • Publicul larg