Referitor la comunicatul din data de 31.10.2011, prin care beneficiarilor li s-a solicitat să respecte Instrucţiunea nr.42 şi să introducă în sistemul ActionWeb tabelul cu grupul ţintă, AMPOSDRU publică următoarea clarificare:

În conformitate cu Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 42, pct. 3, informaţiile din rapoartele tehnico-financiare depuse trebuie să corespundă cu cele din ActionWeb. În acest context, beneficiarii contractelor care se regăsesc în lista anexată comunicatului şi care nu au prevăzut în graficul activităţilor proiectului din cererea de finanţare – cu modificările si completările ulterioare – activităţi care să implice grupul ţintă până la data transmiterii Rapoartelor Tehnice de Implementare vor informa Autoritatea de Management POSDRU/Organismul intermediar responsabil de gestionarea proiectului, după caz, cu privire la faptul că, până la data de 31.10.2011, nu au derulat activităţi la care să participe persoane din grupul ţintă.

sursa fseromania.ro