Partenerii MICROFUTURE s-au întâlnit pentru prima dată în Bologna, Italia, în perioada 30-31 mai 2023. Evenimentul de două zile a avut loc în Palazzo Malvezzi, sediul Metropolitan City of Bologna. Toți partenerii au fost prezenți, marcând un moment important în dezvoltarea proiectului.

Întâlnirea din prima zi a început cu Marino Cavallo, reprezentantul CMBO, adresând un călduros bun venit și prezentând agenda întâlnirii. Organismul Intermediar Regional București- Ilfov, lider de parteneriat în cadrul proiectului MICROFUTURE, a fost reprezentat de domnul director executiv, Silviu Ancuța împreună cu managerul de proiect, Alexandra Carcu și coordonatorul de implementare, Andreea Pau. Reprezentanții OIR BI au subliniat valoarea întâlnirii în facilitarea cunoașterii între parteneri și crearea de relații prin intermediul unei activități interactive.

Unul dintre punctele importante ale întâlnirii a fost prezentarea lui Marino Cavallo despre metodologia care va ghida activitățile viitoare ale proiectului. Obiectivul principal al proiectului MICROFUTURE este de a consolida politicile de microfinanțare în țările participante din UE. CMBO a subliniat nevoia crucială de instrumente specifice care să abordeze provocările specifice cu care se confruntă persoanele vulnerabile și întreprinderile de microfinanțare. Mai mult, proiectul își propune să influențeze contextul european mai larg, luând în considerare impactul profund al politicilor de microfinanțare și economie socială.

Un impuls semnificativ a venit sub forma sprijinului din partea experimentatei Fundații Yunus Italia, partener consultativ al proiectului. Cunoștințele lor extinse în domeniu vor contribui în mare măsură la succesul proiectului.

CMBO a împărtășit și planul lor de a pregăti un raport concis care documentează evenimentele din Faza 1, cu accent pe microfinanțare și economia socială. Aceste rapoarte vor servi drept resurse valoroase pentru viitoarele eforturi, oferind înțelegeri și lecții învățate.

În plus față de raportare, s-a efectuat o analiză teritorială de către partenerii de proiect din România, Italia, Slovenia, Suedia și Franța. Această analiză va oferi o înțelegere mai profundă a peisajului de microfinanțare în diferite regiuni, permițând intervenții și strategii adaptate.

Prima întâlnire a Comitetului de Conducere, axată pe cerințele de raportare, a demonstrat angajamentul părților interesate în privința comunicării și coordonării eficiente. Eforturile de colaborare sunt cruciale pentru asigurarea unui proces de implementare fără probleme.

A doua zi a debutat cu Daniela Freddi, Viceprimarul responsabil de “Planul Metropolitan pentru Economia Socială”, subliniind importanța proiectului MICROFUTURE. Giuseppe Torluccio, profesor la Universitatea din Bologna,  a profitat de ocazie pentru a prezenta atât proiectul MICROFUTURE, cât și rolul Fundației Yunus Italia, consolidând și mai mult implicarea acestora.

În cadrul sesiunilor, experții au împărtășit cunoștințe valoroase. Prima sesiune s-a concentrat pe prezentarea “Cadru general și vedere de ansamblu” la nivel european. Expertul în incluziune financiară, Katia Raguzzoni, Partener și membru al Consiliului de Administrație la Microfinanza, a oferit o explorare în profunzime a obstacolelor și conceptelor cheie legate de excluziune și incluziune, subliniind rolul semnificativ al microfinanțării. William Gilles, profesor  la Universitatea Pantheon-Sorbonne din Paris a adus în atenție relația dintre crowdfunding și microfinanțare, evidențiind interconexiunea lor. Olga Biosca, profesor de economie la Universitatea Caledonian din Glasgow, a discutat despre provocările specifice cu care se confruntă sectorul de microfinanțare din Anglia, iar Marco Paoluzi, Manager de Zonă pentru Credite la Ente Nazionale per il Microcredito, a oferit o prezentare detaliată a prezenței și impactului microîntreprinderilor.

Întâlnirea a marcat un pas important în procesul de implementare al proiectului MICROFUTURE. Participanții au fost încurajați să rămână implicați și să urmărească progresul și succesul proiectului pe măsură ce acesta își propune să îmbunătățească politicile publice de microfinanțare  si economie sociala și să promoveze incluziunea economică.