•   PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 -2013
 •   Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007 – 2013

Obiectivul general al POS DRU

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru viitoarea participare a 1.650.000 de persoane pe o piata a fortei de munca moderne flexibile si inclusive.

Obiective specifice

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv invatamantul superior si cercetarea;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii la locul de munca;
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
 • Facilitarea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata fortei de munca.

Prioritati

Prioritatile avute in vedere pentru dezvoltarea resurselor umane, conform alocarilor financiare, sunt:
 • Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti si adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor (AP 2 si 3): 40%;
 • Promovarea masurilor active de ocupare pentru populatia inactiva, in special pentru persoanele ocupate in agricultura de subzistenta, someri tineri si someri de lunga durata, ca si insertia pe piata fortei de munca si incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile (AP 4,5 si 6): 33%;
 • Modernizarea sistemelor de formare profesionala si educatie initiala si continua, inclusiv sustinerea educatiei si cercetarii (AP 1): 22%.
Axe prioritare si domenii majore de interventie

Axa prioritara 1 : Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Domenii majore de interventie:

 1. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
 2. Invatamant superior de calitate;
 3. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul educational si de formare profesionala;
 4. Calitate in FPC;
 5. Programe doctorale si post doctorale in sprijinul cercetarii.

Axa prioritara 2: Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domenii majore de interventie:

 1. Tranzitia de la scoala la o viata activa;
 2. Prevenirea si corectarea parasirii premature a scolii;
 3. Acces si participare la FPC.

Axa prioritara 3 :Cresterea adaptabilitatii muncitorilor si intreprinderilor

Domenii majore de interventie:

 1. Promovarea culturii antreprenoriale ;
 2. Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii ;
 3. Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila.

Axa prioritara 4: Modernizarea serviciului public de ocupare

Domenii majore de interventie:

 1. Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
 2. Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare

Domenii majore de interventie:

 1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

Domenii majore de interventie:

 1. Dezvoltarea economiei sociale;
 2. Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
 3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
 4. Initiativele transnationale pe o piata inclusiva a muncii.

Axa prioritara 7: Asistenta tehnica

Domenii majore de interventie:

 1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU ;
 2. Sprijin pentru promovarea POSDRU si comunicare .

Organisme responsabile Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Organisme intermediare pentru POS DRU:

8 OI regionale in subordinea MMFES ;

 • Ministerul Educatiei si Cercetarii ;
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic;
 • 2 ONG-uri de interes public.

Cele 8 OI regionale, intre care si OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, sunt responsabile pentru urmatoarele axe prioritate, respectiv domenii majore de interventie :

 3. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

 5. Promovarea masurilor active de ocupare

5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

 6. Promovarea incluziunii sociale

6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
6.3 Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii

Beneficiari

 • Scoli, universitati, centre de cercetare;
 • Structurile Ministerului Educatiei si Cercetarii;
 • Furnizori acreditati de formare profesionala;
 • Organizatii ocupationale;
 • Camerele de Comert si Industrie;
 • Asociatii sindicale si patronale;
 • CNFPA
 • ANOFM si Agentiile de ocupare judetene si locale; Autoritati publice locale;
 • IMM-uri;
 • Asociatii si fundatii;
 • Alte organisme active in domeniul economiei sociale (cooperative sociale, asociatii de sprijin reciproc, organizatii de voluntariat, organizatii de caritate).

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa parcurgeti Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umanesi Programul Complement/Document Cadru de Implementare, disponibile pe site-ul www.fseromania.ro