În perioada 15-16 mai 2024, partenerii proiectului MICROFUTURE – Future Proof Microfinance for Social Inclusion, s-au reunit pentru a treia întâlnire interregională în regiunea Seine Saint Denis, Franța. Evenimentul a subliniat angajamentul de a folosi învățarea interregională pentru a îmbunătăți cadrul de politici publice care sprijină microfinanțarea ca instrument de dezvoltare a economiei sociale în Europa. Întâlnirea a fost un moment esențial pentru proiect, evidențiind importanța colaborării în promovarea schimbărilor pozitive.

Deschiderea evenimentului a fost realizată de partenerul proiectului din County of Seine-Saint-Denis, creând o atmosferă colaborativă și productivă pentru discuțiile care au urmat. Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea București Ilfov (OIR PECU BI), liderul de parteneriat al proiectului, a prezentat agenda evenimentului, ghidând participanții prin activitățile și discuțiile planificate pentru cele două zile.

Un moment notabil al întâlnirii a fost prezentarea Fundației Yunus din Italia, în calitate de partener consultativ al proiectului MICROFUTURE. Aceasta a oferit o analiză comparativă detaliată a provocărilor întâmpinate de partenerii proiectului în regiunile lor (România, Italia, Slovenia, Suedia și Franța), bazată pe date colectate prin Analiza Decalajelor și chestionarele partenerilor. Prezentarea a evidențiat soluțiile potențiale pentru a acoperi aceste lacune în mod eficient.

Colaborarea și Recunoașterea Bunei Practici

Prin reunirea resurselor și expertizei, partenerii proiectului MICROFUTURE nu doar abordează provocările existente, ci și deschid calea pentru soluții inovatoare prin prezentarea celor mai bune practici. La finalul prezentărilor despre bunele practici în domeniul microfinanțării, partenerii au votat România pentru cea mai bună practică.

OIR PECU BI a invitat doi dintre stakeholderii proiectului MICROFUTURE, Ashoka și ASSOC, să participe la această întâlnire. La invitația OIR PECU BI, Olimpia Zahan, reprezentant ASSOC, a subliniat importanța sesiunii de „Concentrare pe Bune Practici și Schimbare Politicilor Publice”, oferind o platformă pentru prezentarea și evaluarea proiectelor de economie socială. Prezentarea câștigătoare a ASSOC cu „Restaurantul Social” a demonstrat puterea colaborării și a inovației în promovarea incluziunii sociale și economice.

Inspirație de la Muhammad Yunus

Pe 15 mai, partenerii proiectului MICROFUTURE au avut onoarea de a se întâlni cu Muhammad Yunus, laureat al Premiului Nobel pentru Pace și fondator al Grameen Bank, în cadrul unei conferințe organizate de Departamentul Seine Saint Denis în cadrul celei de-a treia întâlnire interregională. Prezența sa a adus o valoare adăugată semnificativă evenimentului, inspirând participanții prin experiența și perspectivele sale asupra microfinanțării și incluziunii sociale. Conferința a reunit numeroase personalități din domeniu, inclusiv directori de bănci, fonduri, antreprenori de succes și autorități locale, contribuind la dezvoltarea sectorului microfinanțării și economiei sociale.

Vizite la Întreprinderi Sociale

În ziua următoare, participanții au vizitat atelierul local “Boutique-Ecole,” o întreprindere socială care colaborează cu artiști și meșteșugari locali, parte din grupurile țintă marginalizate pentru incluziune socială. Magazinul oferă produse handmade din materiale reciclate, oferind oportunități meșteșugarilor și artiștilor. Vizita a continuat la “La Ferme des Possibles,” unde autoritățile locale au prezentat întreprinderea socială care oferă locuri de muncă grupurilor vulnerabile, în special persoanelor cu dizabilități și celor slab educate. Aceste inițiative locale au demonstrat cum proiectele sociale pot contribui la incluziunea socială și economică.

Concluzie

Cea de-a treia întâlnire interregională a marcat un moment important în evoluția proiectului MICROFUTURE. Partenerii au plecat cu un sentiment reînnoit de scop și determinare de a continua eforturile colaborative. Întâlnirea a fost un succes remarcabil, consolidând colaborarea dintre partenerii MICROFUTURE și evidențiind importanța microfinanțării în dezvoltarea economiei sociale. Proiectul continuă să inspire și să promoveze schimbări pozitive, sprijinind comunitățile și contribuind la dezvoltarea durabilă a Europei.