RAPORT privind activitatea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Bucureşti – Ilfov în anul 2010

Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti – Ilfov s-a înfiintat începând cu 01.01.2007 prin HG 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin reorganizarea Unitatii de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti-Ilfov, asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Totodată, pentru Subprogramul Phare 2003, îndeplineşte responsabilităţi delegate prin acord de implementare de catre Autoritatea de Implementare din cadrul MMFES, iar pentru programele Phare 2004-2006, rolul de Autoritate de Implementare în relatia cu Agentia de Implementare din cadrul MMFES, în principal în urmatoarele domenii şi cu următoarele alocari financiare:

– implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2003 – Coeziune Economică şi Socială, presupunând gestionarea unui total de 261.973 Euro pentru schema de Măsuri Active pe Piaţa Muncii şi 234.184 Euro pentru schema de Promovare a Capitalului Uman.

– implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială presupunând gestionarea unui total de:

Citeste mai departe …