Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, raportul periodic de activitate – 2022.

3269_raport_activitate_OIRBI_2022_site