Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023

99_Anexa 10_ Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544 2001