Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, publică Registrul Cererilor de prefinanțare/plată/rambursare la data de 05.01.2023

registrul_cererilor_050123