Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov, publica Registrul Cererilor de prefinantare/plata/rambursare la data de 07.06.2022

registrul_ OIRBI0706