Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, publică Registrul Cererilor de prefinanțare/plată/rambursare la data de 10.10.2022

Registrul cererilor OIR BI 0710