Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, publică Registrul Cererilor de prefinanțare/plată/rambursare la data de 21.09.2023

Registrul cererilor OIR BI