Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, publică Registrul Cererilor de prefinanțare/plată/rambursare la data de 22.01.2024
Registrul cererilor OIR BI