Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, publica Registrul Cererilor de prefinantare/plata/rambursare la data de 22.12.2021

registru_221221