Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, publica Registrul Cererilor de prefinantare/plata/rambursare

registru_cereri_15012020