Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică rezultatele finale la concursul de ocupare, cu interviul în data de 21.02.2024, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a posturilor vacante de natură contractuală, în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712: Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte: 4 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani Serviciul Monitorizare proiecte 3 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani.

1418_Rezultate_finale_PIDS