Rezultate finale la concursul de ocupare, cu interviul din data de 25.04.2024, din cadrul concursului de ocupare  pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a 3 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, în cadrul compartimentului Evaluare și contractare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechimea în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani, serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an, serviciului Monitorizare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an, pentru proiectul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712.

3196_Rezultate_finale_PIDS