REZULTATE FINALE, la concursul de ocupare, cu interviul din data de 25.04.2024, din cadrul concursului de ocupare pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a 7 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, din cadrul compartimentului Evaluare și contractare proiecte – 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), vechimea în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani, serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte – 4 posturi: 2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani și 2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an, serviciului Monitorizare proiecte – 2 posturi: 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani și 1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an, pentru proiectul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730.

3195_Rezultate_finale_PEO