Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică  rezultatele finale obţinute la concursul de ocupare pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui post (1 post) expert administraţie publică, în cadrul Serviciului monitorizare proiecte, pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512, cu interviul în data de 18.10.2022.

13525_Rezultate finale