Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică rezultatele la interviul din data de 21.02.2024, din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a următoarelor posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

Rezultate interviu PIDS