Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică REZULTATELE OBŢINUTE la selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din data de 16.06.2022 (proba scrisă)

Rezultate selectie dosare