Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, pe perioadă  determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui post (1 post) expert administraţie publică, în cadrul Serviciului monitorizare proiecte, pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512, cu interviul în data de 18.10.2022

13273_Rezultate selectie dosare