POS DRU este implementat de către 11 Organisme Intermediare: 8 Organisme Intermediare Regionale şi 3 Organisme Intermediare naţionale.

Rolul acestora este de a îndeplini atribuţiile delegate de către AM POS DRU, în baza “Acordului cadru de delegare de funcţii”.

Organismele Intermediare Regionale sunt organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României şi au câte o reprezentanţă la nivelul fiecărui judeţ al regiunii.

Organismele Intermediare Regionale asigură implementarea POS DRU în acele domenii de competenţă dezvoltate pe parcursul implementării programului Phare 2004-2006. Acestea sunt responsabile de implementarea următoarelor domenii majore de interventie:

 • Axa Prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”:
  • Domeniul major de intervenţie 1 “Promovarea culturii antreprenoriale”;
  • Domeniul major de intervenţie 2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”;
 • Axa Prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”:
  • Domeniul major de intervenţie 1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
 • Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”:
  • Domeniul major de intervenţie 2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”;
  • Domeniul major de intervenţie 3 “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Organismele Intermediare Naţionale sunt responsabile de implementarea următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenție:

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării:

 • Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”;
 • Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic:

 • Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”;
  • Domeniul major de intervenţie 1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”;
  • Domeniul major de intervenţie 3 “Acces şi participare la Formare Profesională Continuă”;

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă:

 • Axa prioritară 4 “Modernizarea serviciului public de ocupare”.

Organismele intermediare (OI) desemnate prin licitaţie publică:

 • Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”
  • Domeniului major de intervenţie 2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.
 • Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
  • Domeniul major de intervenţie 3 “Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”;
 • Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”:
  • Domeniul major de intervenţie 1 “Dezvoltarea economiei sociale”.