10.07.2008 Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti – Ilfov din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, anunţă reprogramarea din motive obiective a sesiunii de informare,programată în data de 16.07.2008.Vor fi organizate sesiuni de formare în toamnă. Noul calendar de desfăşurare, va fi comunicat în timp util.
 .
09.07.2008 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane lansează cereri de propuneri de proiecte strategice. Ghidul solicitantului, Anexele şi Condiţiile specifice pentru fiecare linie de finanţare deschisă sunt publicate pe site-ul www.fseromania.ro
 .
03.07.2008 Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti – Ilfov din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, organizează pe data de 16.07.2008 o sesiune de informare cu beneficiarii pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant pentru domeniile majore de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” şi 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
Pentru înscrieri vă rugăm să descărcaţi şi să completaţi formularul de înregistrare şi sa-l retransmite-ţi pe adresa: roxana.aszalos[at]oiposdrubi.ro, pentru o singură persoana, reprezentant al organizaţiei dumneavoastră.Locaţia evenimentului va fi comunicată ulterior.