28.09.2007 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul in Bucuresti str. Spataru Preda, nr. 12, sector 5, organizeaza concurs in zilele 09.10.2007, ora 10.00 (proba scrisa) si 10.10.2007, ora 15.00 (interviul), la sediul institutiei, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de auditor clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3- Anunt Concurs  vizualizare anunt

– Bibliografie: auditor clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3

 .
26.09.2007 S-au publicat materialele prezentate in cadrul lansarii regionale a apelului pentru propuneri de proiecte „Servicii Sociale” Phare 2006/018-147.04.02 din cadrul Programului Phare 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala
 .
13.09.2007 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul in Bucuresti str. Spataru Preda, nr. 12, sector 5, organizeaza concurs in zilele 25.09.2007, ora 10.00 (proba scrisa) si 26.09.2007, ora 15.00 (interviul), la sediul institutiei, in vederea ocuparii urmatoarelor functii publice de conducere vacante:- Anunt Concurs vizualizare Anunt – Sef Serviciu – Serviciul Implementare Proiecte vizualizare Bibliografie

– Sef Serviciu – Management Financiar vizualizare Bibliografie

– Sef Birou – Biroul Juridic Administrativ vizualizare Bibliografie

 .
13.09.2007 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul in Bucuresti str. Spataru Preda, nr. 12, sector 5, organizeaza concurs in data de 28 septembrie 2007 , ora 09.30, in vederea ocuparii postului vacant de natura contractuala de sofer.- Anunt Concurs  vizualizare Anunt

– Sofer  vizualizare Bibliografie

 .
07.09.2007 Ghidul Solicitantului pentru schema de finantare nerambursabila Phare 2006; linia de buget: Phare 2006/018-147.04.02; referinta: 02
05.09.2007 Corrigendum 3 la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte Phare/2006/018-147.04.02, referinta 01, “Masuri de incluziune sociala”.
05.09.2007 Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru apelul deschis pentru propuneri de proiecte Phare/2005/017-553.04.02, referinta 01, “Masuri de incluziune sociala”.