În cadrul proiectului «Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0», OIR POSDRU București-Ilfov lansează “Raportul – Evaluarea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor din România, utilizatori ai tehnologiilor IT”.

Proiectul are un obiectiv principal și anume, pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și îmbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile în transformarea lor tehnologică, organizațională și culturală.

Proiectul este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experiență și învățare comună între 8 parteneri din 7 țări. Aceste țări sunt: Italia, Belgia, Finlanda, Polonia, Spania, Lituania și, nu în ultimul rând, România. Țara noastră este reprezentată, în cadrul proiectului, de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov (OIR POSDRU BI).

La baza raportului, a stat o cercetare, derulată în perioada iulie – august 2021 și planificată a fi o evaluare, din perspectivă calitativă, a nivelului competențelor digitale ale angajaților din IMM-urile românești, utilizatori ai tehnologiilor IT, în activitatea profesională curentă, având cel puțin un nivel începător.

Analiza datelor a implicat investigarea, pe bază de chestionar online, a unui număr de 232 de respondenți, din toate ramurile de activitate, reprezentanți ai ambelor genuri, ai tuturor categoriilor de vârstă (cuprinse în intervalul 16 – peste 54 de ani), precum și ai tuturor regiunilor de dezvoltare ale României. În acest fel, s-a constituit un eșantion reprezentativ pentru obiectivul specific al cercetării, care a fost înțelegerea nevoilor de dezvoltare a competențelor digitale ale angajaților din IMM-urile românești, identificarea și evaluarea variabilelor specifice competențelor digitale ale angajaților din IMM-urile din România, utilizatori ai tehnologiilor IT, transpuse ca arii de competențe (1. Cultura informației și a datelor; 2. Comunicare și colaborare; 3. Crearea de conținut digital; 4. Securitate; 5. Rezolvarea problemelor).

Datele rezultate confirmă faptul că respondenții sunt persoane care dețin deja competențe digitale de bază, având în vedere faptul că acest studiu a fost completat online. Totodată, rezultatele finale demonstrează un nivel mediu al acestor competențe digitale, în aproape toate ariile: cultura informației și a datelor, comunicare și colaborare, securitate, rezolvarea problemelor.

Mai mult, potrivit raportului, aria de competențe care necesită cea mai mare atenție, în vederea dezvoltării, din partea angajaților și, implicit, a administratorilor IMM-urilor, este cea legată de crearea conținutului digital.

Important de subliniat este un alt rezultat al studiului: preocuparea de a transfera cunoștințe digitale celor din jur nu este un comportament foarte întâlnit. De aceea, a fost formulată recomandarea ca angajații, care dețin competențe digitale, să fie încurajați să devină ei înșiși agenți ai învățării digitale în cadrul IMM-ului.

Studiul a fost realizat folosind chestionarul și plaftorma dezvoltate de Factory 4.0 cu sprijinul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

Mai multe informații despre proiect și raport, puteți accesa pe site-ul OIR POSDRU București-Ilfov