Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs, în vederea ocupării pe perioadă determinată, cu timp parțial, până cel târziu la data de 28.02.2027, cu interviul în data de 19.04.2023, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (actualizată), cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul MIPE și a unităților subordonate, aprobat prin Ordinul MFE nr. 503/2018, a 3 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Future proof microfinance for social inclusion”, finanțat de Interreg Europe, cod ID01C0088