Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov anunțul privind concursul de promovare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de conducere vacante, din cadrul OIR PECU BI, de șef serviciu gradul II, Serviciul Monitorizare proiecte și sef serviciu gradul II, Serviciul Verificare proiecte, cu proba scrisă în data de 19.06.2023.