Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, cu interviul în data de 13.03.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de  31.12.2029, a următoarelor posturi vacante de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor  de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712, Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte.

  • Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte:
    2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani
  • Serviciul Monitorizare proiecte:
    1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de
    minim 7 ani
1659_Rezultate selectie dosare ID_305712_PIDS