OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publică REZULTATELE OBŢINUTE la interviul din cadrul concursului de ocupare pe perioadă determinată până cel târziu la data de 31.12.2023, a unui număr de 5 posturi expert administraţie publică, în cadrul proiectelor „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 (2 posturi) şi ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525 (3 posturi).

745_rezultate_interviu_18012022